Foto
EPA en EPC
Voor alle nieuwbouwprojecten (woningbouw en utiliteit) is bij de bouwaanvraag een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) nodig. Hierin worden de bouwkundige constructies vastgelegd voor het verdere ontwerp van het betreffende gebouw. De bouwkundige constructies en installaties worden in samenspraak met de opdrachtgever, architect en adviseur bepaald binnen de mogelijkheden van de EPC. Hierbij kan Meves u van dienst zijn

Bij een Energie Prestatie Advies (EPA) wordt een gebouw door middel van een computersimulatie doorgerekend en onderzocht wat het energiebesparingpotentieel is van het gebouw. Afhankelijk van onder andere de investering en terugverdientijd wordt een advies gegeven welke maatregelen het beste kunnen worden uitgevoerd. Meves kan dit voor u regelen.

Met behulp van een EPA-rapport kan een Energieprestatiecertificaat worden opgesteld. Dit certificaat dient bij verkoop of mutatie van een gehuurd gebouw overlegt te worden aan de toekomstige eigenaar of huurder.

EPA en EPC gaan deel uit maken van de EPBD (Energy Performance of Building Directive)
Deze Europese richtlijn voorziet onder andere in eisen met betrekking tot:

  • Een algemeen kader voor een methodiek voor de berekening van de geïntegreerde energieprestatie van gebouwen;
  • De toepassing van minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen (EPC);
  • De toepassing van minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan.