Foto
Beheer en onderhoud
Veel bedrijven, instellingen en organisaties hebben een groot deel van hun vermogen geïnvesteerd in gebouwen en kantoren. De toegepaste technische installaties als ook het gehele pand (daken, kozijnen, gevels terreinen en opstallen) dienen door regelmatig onderhoud in optimale toestand te worden gehouden.

Meves kan er voor u op toe zien dat de afspraken die zijn opgenomen in de onderhoudscontracten worden nagekomen. Het doel van Meves is om de budgetten beheersbaar en transparant te maken en de variabele kosten zo veel mogelijk terug te dringen. De gewenste beschikbaarheid mag hierbij verder niet in het geding komen.

Tevens kan Meves voor u het voorontwerp beoordelen op bijvoorbeeld legionellapreventie en de uitvoer van de verschillende beheers- en onderhoudstaken welke een pand met zich mee brengen om zo na oplevering kosten te besparen.